İlave İstihdam Teşviki ile Gelen Yenilikler:

 • SGK tarafından yapılan 5 puanlık indirimle 2.177 TL olan bir çalışanın maliyetini 2.088,56 TL’ye düşürüyor.
 • İşverenlerin, mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her 1 sigortalının 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülüklerini karşılıyor.
 • Her bir sigortalının işverene olan maliyetini 1.404 TL’ye düşüyor.
 • Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen her 1 kişi için işverenlerin maliyetini 773 TL azalıyor.

İlave İstihdam Teşvikinden Hangi Çalışanlar Faydalanabilir?

 • İşe giriş tarihinden önce İŞKUR’a kayıtlı işsiz olan,İşe alındığı işyerinin 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak 01/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan,
 • İşe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmeyen,işçiler ilave istihdam teşvikinden faydalanabilirler.

İlave İstihdam Teşvikinden İşverenler Hangi Koşullarda Faydalanabilir?

 • 2016/Aralık ayında Kuruma aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, bu destekten yararlanabilmek için işe alınan kişinin 2016 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.
 • Ocak ayı içinde tescil edilen iş yeri Nisan ayında bu teşvikten yararlanabilecek. Bu kapsamdaki iş yerleri sigortalı sayısının yarısı tutarındaki sigortalılar için bu destekten yararlanabilecek
 • 1 Ekim 2017 ve sonrasında tescil edilen iş yeri ise bu destekten yararlanamayacak.
 • 2015 ve daha önce tescil edilip 2016 yılında hiç sigortalı bildirmeyen iş yerleri 2017 yılında tescil edilen işyerleri gibi değerlendirilecek.
 • İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.
 • 01/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler bu destekten yararlanamayacak.
 • Bu tespitin yapılmış olması durumunda 2017 yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecek.

İlave İstihdam Teşviki ile İlgili Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar:

 • İşe giriş tarihi itibariyle, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde esnaf, memur, taksi, dolmuş şoförleri ve sanatçılar ile 10 günden fazla ev hizmetinde çalışanların Kuruma bildirilmiş olması halinde bu kişiler destekten yararlanamazlar.
 • SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işverenler teşvikten faydalanamazlar.
 • “0” gün “0” kazanç bildirilen sigortalılar 2016 yılı Aralık istihdam sayısına dâhil edilecek olup işsiz sayılmayacak.
 • Özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalılar ile ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan sigortalılar teşviklerden yararlanabilecek.
 • İşe girdiği tarihten önceki altı aylık süreçte işten ayrılış nedeni mevsim bitimi, kampanya bitimi ve vize süresinin bitimi olan kişiler destekten faydalanamayacak.

Kategori : Destekler
Eklenme Tarihi : 05/05/2017
Görüntüleme Sayısı : 1900
Yazar : Admin