KOSGEB her ilden yazılımcı firmalara(Nace faaliyet kodu 62 ile başlayanlar)  , her ilden yüksek teknolojili ürün imal eden firmalar ( Nace Faliyet kodları 21, 26 ve 30.3 ile başlayanlar) ve her ilde belirlenen sektörlerdeki imalatçı kobilere 1 Milyon TL destek sağlanacak.

-Hangi illerde hangi sektörün destekleneceğine

http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0GEL/20.04.%20Proje%20Teklif%20C%CC%A7ag%CC%86r%C4%B1s%C4%B1-Copy2.pdf

linkinden ulaşabilirsiniz.

 

-Desteğin 300.000,00 TL si hibe 700.000,00 TL si kredi.

-Destek oranı bütün illerde %60

(Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.)

.

 

-Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekmekte.

-2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacak.

-Orta düşük ve düşük teknolojili imalat sanayi sektörlerindeki ve yazılım sektöründeki KOBİ’lerde 2017 yılı net satış hâsılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacak.

-Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmayacak.

-İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hâsılatını aşmaması gerekecek.

-Başvuru şartlarını karşılayan KOBİ’ler, “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecek.

-Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma

Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma

Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme

Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme

Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma

Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme.

-Proje süresi en az 6 ay ve en çok 12 ay olacak.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ ;

A) Personel Giderleri -100.000,00 TL (HİBE )

·Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve

işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. Proje

başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan

veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi) itibariyle son

30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.

·Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir.

·Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek

aylık destek üst limiti:

-Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL

-Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL

-Lisans mezunlarına 2.000 TL

-Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL,

-Doktora mezunlarına 3.500 TL

B) Makine-Teçhizat(kalıp ve bilişim donanımı dahil) Giderleri

150.000,00 YE KADAR HİBE 600.000,00 YE KADAR KREDİ

·Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların (kalıp ve bilişim donanımı dahil) yeni olması şartı aranır

 

C) Yazılım Giderleri

İmalat sektörü işletmeleri: 50.000 TL’ye kadar

Yazılım sektörü işletmeleri: 100.000,00 TL’ye kadar HİBE ve

Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000,00 TL’ye kadar KREDİ..

 

·Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama dahildir)

·Yazılıma İlişkin Eğitim

-Danışmanlık Giderleri

 

D) Hizmet Alım Giderleri

100.000 TL’ye kadar -HİBE

·Eğitim giderleri

·Danışmanlık giderleri

·Proje hazırlama danışmanlığı gideri

·Belgelendirme giderleri

·Tanıtım giderleri

·Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama)

·Fuar giderleri

·Test ve analiz giderleri

 

 

·Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.

·Geri Ödemeli Destekler için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje bitişinden 6 ay sonra başlamak üzere üçer aylık dönemde sekiz eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.

·Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.

 

Proje çağrısı için başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23.59’da kapatılacak.

 

 

 

 


Kategori : Duyurular
Eklenme Tarihi : 26/04/2018
Görüntüleme Sayısı : 1932
Yazar : Admin