Çoğu girişimci iş yerinin yürütürken muhasebe vergi sgk gibi yapması gereken görevlerin neler olduğunu bilmeden işletmesini açmakta,

İş yerini açmadan önce öğrenmesi gereken bir çok konu iş yürürken işin başında öğrenmeye çalışılmakta ve buda vergi yada sgk ile ilgili cezalarla karşı karşıya kalınmasına yol açmaktadır.

2017 yılı için güncellenen düzenlemelerle bir girişimcinin bilmesi gereken hususları maddeler halinde bilgilerinize sunuyoruz.;

1-İşyerinizde varsa Yazar Kasa Levhanızı ve Vergi Levhanızı mutlaka işyerinde bir dosyada muhafaza ediniz.

2-İşyeri KİRA Ödemelerinizi tutarı ne olursa olsun, mesken kiralarında ise 500.00 TL ve üzerini BANKAYA yatırmak zorundasınız.

3-Eğer sigortalı çalışanınız varsa heray muhasebeden gelen Sigortalı Hizmet Listesini mutlaka görünür bir yere asınız. İşyerinde uygulanan ASGARİ ÜCRET yazısını görünür bir yere asınız ve bordroyu her ay imzalamaları için gerekli hassasiyeti gösteriniz. 01/07/2016 tarihinden itibaren 5 kişi ve daha fazla işçi çalışan işyerlerinde işçilerin ücret ve diğer tüm ödemeleri bankadan olmak zorundadır.

4-Her satış işleminden sonra mutlaka yazarkasa fişi, perakende satış fişi kesmek veya fatura düzenlemek zorundasınız. Perakende satış fişi, yazarkasa fişi, fatura vb. belgelerin düzenlememenin tespit edilmesi halinde 2017 yılı için 210.- TL. Özel Usulsüzlük Cezası ile muhatap olacağınızı unutmayınız.

5-Satış yapılan her gün yazar kasadan günlük z raporu ve ayın son günü ise aylık z raporu almayı unutmayınız.

6-Hermal alımı ve diğer masraflarınızın faturalarını ve ödeme makbuzlarını almayı varsa gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını düzenlemeyi unutmayınız.

7-Sattığınız malın işyerinizden başka bir yere sevkinde fatura düzenlemiş olsanız bile sevk irsaliyesi düzenlemek ve mal ile birlikte (kargo şirketi ile gönderseniz bile) sevk etmek zorunda olduğunuzu unutmayınız. Sevk irsaliyesinin de düzenlenmemesinin tespiti halinde de Özel Usulsüzlük Cezası ile karşılaşılacağını unutmayınız. Satış iş yeri teslimi ise faturada bunu belirtmek koşulu ile sevk irsaliyesi düzenlemek zorunda değilsiniz.

8-Verilen ve alınan çeklerin listeleri ve banka hesap hareketlerini içeren ekstrelerini muhasebeye aylık evraklarla birlikte vermeyi unutmayınız.

9-Her ay mal ve hizmet alımı ve satımı yaptığınız kişi veşirketlerden Cari Hesap Ekstresi almak zorundasınız. Vermeyenleri ikaz ederek mutlaka isteyiniz. Sürekli bilgi isteyen vergi idaresi karşısında eksik ve yanlış bilgi vererek cezalı duruma düşmeyiniz, firmanızın kayıtlarının incelenmesi tehlikesi ile karşılaşmayınız.Yanlış ve eksik bildirimde bulunmanın cezasının 1.400,00 TL olduğunu unutmayınız.

10-Her ayın en geç onbeşine kadar tüm evraklarınızı eksiksiz muhasebeye teslim edilmiş olması gerekmektedir. Geç gelme olasılığı olan faturalarınız varsa önceden uyarınız, acil olarak göndermelerini sağlayınız. Zamanında teslim edilmeyen evraklardan Ba Bs formlarının bildirilmesinden doğabilecek sorumluluk size ait olacağını da unutmayınız. Yanlış ve eksik bildirimde bulunmanın cezasının 1.400 TL olduğunu unutmayınız.

11-Dönem sonlarında işyerinizdeki emtiaları saymak, tartmak, ölçmek suretiyle tespit ediniz (V.U.K.ilgili amir hükümlerine göre) ve oluşturulan envanter listelerini mutlaka imzalı olarak muhasebeye veriniz. Üçer aylık dönemler halinde sayım işlemi yapılacak ve geçici vergiye esas olmak üzere imzalı bir nüshayı muhasebeye verilecektir.

12-Adres değişikliği, iştigal konusu değişikliği, kira kontratlarında değişiklik, şube açılış ve kapanış işlemleri gibi, işlem ve değişiklikleri olay gerçekleşmeden önce muhasebeye bildiriniz. Aksi halde cezai işlemlere maruz kalınacaktır.

13-Firmanız şirket olarak (limited şirket, anonim şirket vb.) teşekkül etmişse mal ve hizmet alımlarınızda şahsi kredi kartınızı kesinlikle kullanmayınız ve kullandırmayınız. Kullandığınız takdirde Kurumlar Vergisi mevzuatına göre diğer şartlarla birlikte Örtülü Sermaye niteliği kazanabilir. Örtülü Sermaye nedeniyle firmanız, vergi idaresi karşısında açıklanması zor bir durumda kalabilir. Şirket borçları ve çeşitli ödemeleri mutlaka şirket tarafından yapılmalıdır. Şahsi ödemelerde bulunmayınız. Bu gibi durumlarda mutlaka muhasebeden bilgi alınız.

14-Firmanız ortaklarının yakın akrabalarına, çalışanlarına, onların ve şirket ortaklarının ortak oldukları başka şirket ve kurumlara ve buna benzer ilişkili kişilere yapılan mal ve hizmet satışlarında diğer müşterilerinize uygulanan fiyat ve ücreti uygulayarak fatura düzenleyiniz. Sayılan bu ilişkili kişilere emsal bedelin altında ve üzerinde yapılan satışlar firmanızı örtülü kazanç durumuyla karşı karşıya getirip vergi idaresinin firma kayıtlarını inceleme sonucunu doğuracağı gibi bunun neticesinde de cezalı tarhiyat yapılmasına ve vergi denetim elemanları tarafından cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına neden olacaktır.

15-Firmanızın resmi banka hesaplarından, başka kişiler için kredi-hatır çeki-pos cihazınız kullanmayınız. Bu tip işlemlerinde firmanızı ve banka hesaplarınızı aracı olarak kullandırmayınız.

16-Firmanızın resmi banka hesaplarından şahsi ödeme ve tahsilâtlarınızı yapmayınız.Firmanıza ait çekleri, özel şahsi harcamalarınızda kullanmayınız.

17-Vergi Dairesi ve SGK’dan gelip sizlere tebliğ edilen resmi yazıları ve bildirim zarflarını üzerlerine tebliğ tarihini yazarak lütfen hemen muhasebeye iletiniz.

18-İşçilerinizin işe giriş tarihlerini işçi işe başlamadan EN GEÇ 1 GÜN ÖNCE muhasebeye bildiriniz ve bildirgesini imzalamasını sağlayınız.

19-İşçilerin işten çıkış tarihini OLAY TARİHİNDE muhasebeye bildirmeyi unutmayınız ki 10 günlük süre içerisinde bildirimde bulunalım ki cezai durum ile karşılaşmayalım.

20-İşe aldığınız işçilerin mutlaka PERSONEL ÖZLÜK DOSYASINI (Bu dosyalar kırtasiyelerden temin edilebilir) imzalamalarını ve gerekli olan belgeleri (nüfustan ikametgah, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma örneği, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu ve 2 adet fotoğraf ) sağlayınız. İşçi Sağlık Raporlarını yılda bir periyodik muayenelerini yaptırınız ki ceza-i durum ile karşılaşmayın.

21-İstifa eden işçilerden İSTİFA ve İBRA DİLEKÇESİ almayı unutmayınız. İşçi çıkarmalarda işten çıkarılan işçi kusurlu ise (işe geç gelme,işe gelmeme, hırsızlık, taciz v.b) durumu mutlaka tutanakla tespit edip çıkarılan işçiye ve şahitlere imzalatmayı unutmayınız. Böyle bir durumun mevcudiyeti halinde tamamlanmadan önce mutlaka muhsebeniz ile acil olarak irtibat kurunuz.

22-Mevcut çalışan işçilerinize ve daha sonra işe girecek olan tüm işçilere AİLE DURUM BİLDİRİMİ formunu doldurtup (yıl içinde aile de durum değişikliğini de) en kısa zamanda muhasebeye gönderiniz.

23-Herayın son iş günü SSK ve BAĞKUR ödemelerinizi unutmayınız.

24-Unutmayınız ki Mali Müşavirinizin size vereceği hizmetin kalitesi, onunla kurduğunuz irtibat ve düzgün veri akışı ile artacaktır.


Kategori : Girişimcilik
Eklenme Tarihi : 22/02/2017
Görüntüleme Sayısı : 3282
Yazar : Admin