Resmi Gazetede 09.02.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında önemli bir adım daha atıldı.

Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 17 ve Geçici 18 inci maddeler; Özel Sektöre ait işyerlerinde işyerinin, Aralık 2016 ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki sigortalı sayısına ilave olmak kaydıyla, 31.12.2017 tarihine kadar işe alınacak her çalışanın Asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanacak Sosyal Güvenlik Primleri ile Gelir Vergisinin Fondan karşılanacağını hükme bağlıyor.

Kanun Hükmünde Kararnameye göre özel sektör işyerleri 31.12.2017 tarihine kadar;

1 -  İş Kur’a kayıtlı işsizler arasından,

2 -  Son 3 (üç) ay içinde sigortalı çalışması bulunmayan

3 - Aralık 2016 tarihi için vermiş oldukları aylık prim ve hizmet belgesindeki sigortalı sayısına ilave olmak üzere işe alacakları her çalışan için Devlete yapılması gereken ödeme yükümlülüklerinden muaf tutulmuş olacaklar.

Özel sektör işverenlerimize sigortalı maliyetini, sadece çalışanın ücretine indirmenin yanı sıra, kayıtlı istihdamın artırılmasında da önemli avantajlar içeren 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 01.02.2017 tarihinden sonra işe alınacak sigortalıları kapsamaktadır.


Kategori : Destekler
Eklenme Tarihi : 24/02/2017
Görüntüleme Sayısı : 1522
Yazar : Admin