Kosgeb’in işletmelere verdiği, fuar katılımı , yurtdışı iş gezisi desteği , nitelikli eleman desteği gibi desteklerinin başlığı olan Genel Destek programı yenilenerek İşletme Geliştirme Destek Programı adını aldı.

-Bu program da eski Genel Destek Programı gibi aşağı yukarı aynı destekler verilmekte. Kapsamı değişen destekler ve İşletme geliştirme destekleri hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağız.

-Programdan yararlanma koşulu ve kabul süreci

- Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

- İşletme ve kurum/kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

- İşletmenin, program kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

- Programdan yararlanmak isteyen işletme, İşletme Geliştirme Destek Programı Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurur ve başvurusunu onaylar.

- Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Uygulama Birimi tarafından başvurusu onaylanan işletmenin Taahhütnamesini KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylaması gerekir. Taahhütnamenin işletme tarafından onaylanma süresi, Uygulama Birimi tarafından başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gündür.

-Taahhütnamenin işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylandığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Programın süresi

-Programın süresi işletme için 2 (iki) yıldır.

- Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az %10 (on) artan işletmeler, bir defaya mahsus olmak üzere programdan yeniden yararlanabilir.

- İşletmenin, programın tamamlanma tarihindeki son iki yıla ait onaylı KOBİ Bilgi Beyannamesindeki mali veriler karşılaştırılarak, en az %10 (on) artış sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir.

- Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az %10 (on) artan işletmenin, programın tamamlandığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde programı yenilemek için KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir.

- Bir yıl içinde başvurusunu yenilemeyen işletme, programa yeniden başvuru yapamaz.

 

 

Program kapsamındaki desteklerin üst limit ve oranları

 Bu program kapsamında sağlanan desteklerin üst limit ve oranları ekte yer alan İşletme Geliştirme Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları şu şekildedir;.

 Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı %60 (altmış) olarak uygulanır.

 

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK

ORANI

1

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

20.000

3

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000

4

Eğitim Desteği

20.000

5

Enerji Verimliliği Desteği

35.000

6

Tasarım Desteği

25.000

7

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000

8

Belgelendirme Desteği

30.000

9

Test ve Analiz Desteği

30.000

 

- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması şartlarından en az birini sağlaması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

 - Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’ndan alınacak belgeler %100 (yüz) oranında desteklenir. Ancak, desteğe konu patent vekili ve marka vekili giderlerine destek oranı %60 (altmış) olarak uygulanır.

- Eğitim Desteği kapsamında KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programlarında destek oranı %100 (yüz)’e kadar uygulanabilir.

- Belgelendirme Desteği kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nden alınacak belgeler %100 (yüz) oranında desteklenir.


Kategori : Destekler
Eklenme Tarihi : 25/09/2018
Görüntüleme Sayısı : 2939
Yazar : Admin