KOBİ nedir?

KOBİ'nin ülkemizdeki tanımı:

KOBİ, tanım itibariyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletme anlamına gelmektedir. Türkiye’deki şirketlerin %99’undan fazlasını oluşturan bu kesim, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile tanımlanmaktadır.

Bu yönetmeliğe göre KOBİ:
“250’den az çalışanı olan ve Yıllık Net Satış Hâsılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı 40 Milyon TL’nin altında olan işletmeler”dir.
KOBİ’ler de kendi içlerinde üç sınıfa ayrılmaktadır:

1.Mikro Ölçekli KOBİ
(Çalışan sayısı 10’dan az, Yıllık Net Satış Hâsılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı 1 Milyon TL veya daha az)

2.Küçük Ölçekli KOBİ
(Çalışan sayısı 50’den az, Yıllık Net Satış Hâsılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı 8 Milyon TL veya daha az)

3.Orta Ölçekli KOBİ
(Çalışan sayısı 250’den az, Yıllık Net Satış Hâsılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı 40 Milyon TL veya daha az)

Orta ölçeğin üzerinde olanlar artık büyük işletme olarak nitelendirilmekte ve devlet desteklerinden faydalanmaları konusunda kısıtlamalarla karşılaşılmaktadır.

Yani sizin işletmenizde 250 den az çalışan varsa ve bilanço toplamınız yıllık 40 Milyon dan az ise kesinlikle Kobisiniz.